หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 19

ครั้งที่ 19 พิธีปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ "BCG และ The Second Great Reform" และ "Vision from Leader : ทรัพยากรน้ำ ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้