หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร
คุณวิโรจน์ นรารักษ์/ ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 8

ครั้งที่ 8 กิจกรรมบรรยายวันที่ 8 กันยายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย ในหัวข้อ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาภาคการเกษตร" และ "ศักยภาพกาแฟไทยในตลาดโลก"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้