หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 4

ครั้งที่ 4 กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ของ วกส. 4 จังหวัดระยองและชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

เยี่ยมชม Silicon Valley เมืองไทย เมืองหลวงแห่งนวัตกรรม จังหวัดระยอง (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi)

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้