หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง / ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 18

ครั้งที่ 18 กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย 24 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ "BCG และ The Second Great Reform" และ "Vision from Leader : ทรัพยากรน้ำ ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้