หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

คุณภณธกร วงศ์เจริญ / ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 16

ครั้งที่ 16 กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย 10 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ "Vision from Leader : เครือเบทาโกร" และ "Green City กับการพัฒนาเกษตรชุมชนเมือง"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้