หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 14

ครั้งที่ 14 : กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย + การเขียนข้อเสนอ 27 ตุลาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ "เทรนด์การวิจัยภาคการเกษตรของโลก"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้