หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

คุณวิชัย ทองแตง / คุณเสกสรรค์ จันทร์ขวาง 

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 13

ครั้งที่ 11 กิจกรรมบรรยายวันที่ 29 กันยายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย ในหัวข้อ "Vision from Leader : ภาคการเงินกับการสนับสนุนภาคการเกษตรไทย" และ "การสร้าง New S- Curve ด้านการเกษตรด้วย Startup"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้