หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร
คุณโชคชัย คลศรีชัย / คุณรัฐชทรัพย์ นิชิด้า / ดร.ประวีณา อินทร์ยิ้ม

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 3

ครั้งที่ 3 กิจกรรมบรรยายวันที่ 4 สิงหาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย "Thailand 2070 และการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้