หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร
คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา /  ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 2

ครั้งที่ 2 กิจกรรมบรรยายวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย เศรษฐกิจไทยและการลงทุนในภาคการเกษตร และภูมิทัศน์การเกษตร Agricultural Landscape

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้